Forum

Please or Register to create posts and topics.

GzDoom Engine: DoomRPG

EN: Many, MANY, MANYYY RPG features, events, fun, items, character improvements etc. I like this so much! Hours of fun! CZ: Spoousty RPG prvků, eventů, předmětů, vylepšení postavy a další. Tvůrci si dali na tomto modu opravdu silně záležet. Zaručeně desítky hodin zábavy!